Adres szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa (KSP) im. Piotra Dunina w Chojnicach

sekretariat – ulica Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice

tel. 52 566 45 54

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Chojnicach

10 8146 0003 0000 0311 2000 0020