Pedagog, psycholog

Każdy uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach ma zapewnioną opiekę szkolnego pedagoga i psychologa.

 

DYŻUR PSYCHOLOGICZNY – mgr Kinga Pawlak

WTOREK: 10.00 – 12.30

ŚRODA: 8.45 – 11.00

CZWARTEK: 8.45 – 11.45; 14.00 – 17.00

 Kontakt telefoniczny: 725 092 748,
e-mail: kingamariapawlak@gmail.com

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY – mgr Adelina Jarzemska

PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 12.00

WTOREK: 9.30 – 11.30

ŚRODA: 9.00 – 13.00

CZWARTEK: 9.00 – 10.00; 12.30 – 13.30

Kontakt telefoniczny: 880 389 603

e-mail: adelina.laura@wp.pl

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w Naszej szkole prowadzone są lekcje wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia te są integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, Są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i wrażliwości uczniów. Mają na celu ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Wiedza przekazywana podczas zajęć jest zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Zajęcia są prowadzone prze osobę przygotowaną do tego zajęcia po przez ukończenie między innymi, kierunku: Studiów na Rodziną na UKSW.

Poniżej przedstawiona została tematyka zajęć.

Klasy V- VI szkoła podstawowa

Treści nauczania

1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

3.Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

4.Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

5.Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała.

7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

8.Higiena okresu dojrzewania.

9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

11.Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.