Zajęcia dydaktyczne

Informujemy, że dni 30 kwietnia do 3 maja są dniaimi wolnymi od zajęć dydaktycznych. Po przerwie zajęcia rozpoczynają sie w piątek 4 maja 2018 r.