Zajęcia dodatkowe

Plan zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek

8.00-8.40 zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. I-II p. Głaz , sala św. Tereski

8.00-8.40 kółko rozwijające kl. I-III grupa I, język angielski, p. Rutkowski, sala kaszubska

14.00-14.40 zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. I -VII p. Głaz, p. Zenker , sala św. Tereski i kaszubska

14.00-14.40  kółko teatralne, p. Grala ,sala taneczna

Wtorek

8.00-8.40 kółko rozwijające kl.IV grupa II, język angielski, p. Rutkowski, sala pedagog/psycholog

8.00 – 8.40 kółko języka kaszubskiego klasy III, p. Rudnik, sala kaszubska

8.00-8.40 kółko plastyczne , kl. I-IV ,p. Odejewska, sala św. Stefan Frelichowski

8.00-8.40 rewalidacja, p. Głaz

14.00-14.40 zaj. korekcyjno – kompensacyjne z matematyki, kl. IV-VII p. Witkowska, sala kaszubska

14.00-14.40 kółko rozwijające –  ortograficzne, kl. IV-VII, p. Głaz, sala  św. Tereska

14.00-14.40 zaj. wyrównawcze p. Zenker.

Środa

13.10 – 13.50 kółko rozwijające – konkursowe, kl. II-III, p. Senetelli, sala  św. Rita

12.20 -13.00 zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. I-II p. Głaz , sala św. Tereski

14.00-14.40 kółko rozwijające z matematyki, kl. IV-VII, p. Witkowska , sala św. Stefan Frelichowski

Czwartek

14.00-15.25 CHÓR , klasy IV-VII

Piątek

8.00-8.40 kółko taneczne, p. Gasz – Plata, sala taneczna

8.00-8.40 rewalidacja

8.00-8.40 zaj. korekcyjno – kompensacyjne z matematyki, p. Wysocka, kl. III. sala św. Stefan Frelichowski

12.20 – 13.00 gim. korekcyjna, kl. I-III, p. Odejewski, sala taneczna

12.20 – 13.00 zaj. korekcyjno – kompensacyjne z j. polskiego, kl. III, p. Głaz, sala św. Tereski

12.20 – 13.00 kółko z j. kaszubskiego klasy I-II, p. Manikowska, sala kaszubska