Zajęcia dodatkowe 2018/2019

Plan zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek

8.00-8.40 kółko konkursowe kl. II-III , p. Senetelli, sala terapia

8.00-8.40 korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego, kl. IV-V p. Katarzyna Krawczyk- Pokrzywinska, sala św. Jadwiga

14.00-14.40 kółko plastyczne kl. I-II , p. Odejewska, sala św. Stefan Frelichowski

14.00-14.40 zajęcia dla dzieci powracających z zagranicy, p. Katarzyna Krawczyk – Pokrzywinska

14.00 – 14.40 kółko teatralne , p. Magdalena Grala , sala taneczna

14.45-15.25 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z j. polskiego kl. VI-VIII p. Zenker, NOWA SZKOŁA

Wtorek

8.00-8.40 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. II-III, p. Katarzyna Krawczyk -Pokrzywinska, sala św. Joanna D’arc

8.00-8.40 zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. I-III, p. Maria Landowska, sala św. Rita

13.10-14.10 rewalidacja p. Katarzyna Krawczyk- Pokrzywinska

13.00 – 14.00 (kl. I- III) trening umiejętności emocjonalno-społecznych, p. Kinga Pawlak

15.00-16.00 trening umiejętności emocjonalno-społecznych, p. Kinga Pawlak, sala taneczna

Środa

13.10-14.10 rewalidacja p. Katarzyna Krawczyk – Pokrzywinska

14.00-14.40 korekcyjno – kompensacyjne z matematyki kl. IV-V p. Katarzyna Krawczyk – Pokrzywinska, sala św. Jadwiga

14.00-14.40 kółko historyczne

14.00-14.40 kółko wyrównawcze z języka niemieckiego kl. V-VII (uczniowie nowi) , p. Adriana Tucholska, sala św. Faustyna NOWA SZKOŁA

15.00-16.00 trening umiejętności emocjonalno-społecznych, p. Kinga Pawlak

 

Czwartek

12.15 – 13.00 (Zerówka) trening umiejętności emocjonalno-społecznych

13.00-14.00 zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne kl.0-III wg. wskazań z poradni, p. Kinga Pawlak, sala taneczna

14.00-14.40 kółko rozwijające z matematyki kl. IV-V, p. Adam Szczodrowski, sala św. Jadwiga

14.40-15.20 korekcyjno – kompensacyjne z matematyki kl. VI-VIII , p. Witkowska, NOWA SZKOŁA

14.00 – 15.00 trening uwagi, techniki uczenia się, p. Kinga Pawlak

15.00-17.00 SKS pływalnia (dojazd we własnym zakresie)

 

Piątek

7.50-8.40 trening uwagi, techniki uczenia się, uczniowie wg. wskazań z poradni, p. Kinga Pawlak

8.00-8.40 kółko taneczne, p. Gasz – Plata, sala taneczna

8.00-8.40 kółko plastyczne kl. III-IV p. Odejewska , sala św. Jadwiga p. Katarzyna Krawczyk –

8.00-8.40 zajęcia dla dzieci powracających z zagranicy , p. Katarzyna Krawczyk – Pokrzywinska

13.10 – 13.50 korekcyjno – kompensacyjne kl. II-III , p. Katarzyna Krawczyk – Pokrzywinska, sala św. Joanna D’arc